Kler

Żadne wzmianki o duchownych z okresu Unii nie zachowały się.

Poniżej zachowane informacje o duchownych:

 • ? - ks. Jakub Artecki,
 • ? - ks. Stefan Bielewicz,
 • 1850-1864 - ks. Walerian Budziłowicz,
 • 1869 - ks. Bazyli Kraskowski,
 • 1911-1915 - ks. Piotr Mezit,
 • 1915 - ks. Tomasz Zienkiewicz,
 • 1924 - ks. Teodor Dietjewski,
 • 1924-1925 - ks. Paweł Wisielecki,
 • 1925-1930 - ks. Zotik Sosnowski,
 • 1930-1951 - ks. Jan Nowik,
 • od 1941 - ks. Aleksander Nowik- wikariusz, a następnie proboszcz,
 • 1951-1960 - ks. Rafał Czystowski,
 • 1960-1972 - ks. Mikołaj Potapczuk,
 • 1972 - ks. Mikołaj Wakułowicz,
 • 1973-1976 - ks. Mikołaj Czurak,
 • od 31.05.1976-  ks.prot. Leonidas Jankowski,
 • od 1998 - 2006 - ks.prot. Sławomir Troc (wikariusz),
 • 2006 - 2021 - ks. prot. Jan Gacuta (wikariusz),
 • 2021 - ks. prot. Aleksy Kulik (wikariusz),
 • Prawdopodobnie ks. Tomasz Zienkiewicz (1915-1924)

  Prawdopodobnie ks. Tomasz Zienkiewicz (1915-1924)

 • ?

  ?

 • Ks. Mikołaj Czurak (1973-1976)

  Ks. Mikołaj Czurak (1973-1976)

 • z prawej ks.prot. Leonidas Jankowski (1976 - ) i z lewej ks.prot. Sławomir Troc (wikariusz 1998-2006)

  z prawej ks.prot. Leonidas Jankowski (1976 - ) i z lewej ks.prot. Sławomir Troc (wikariusz 1998-2006)

 • ks. prot. Jan Gacuta (wikariusz 2006-2021)

  ks. prot. Jan Gacuta (wikariusz 2006-2021)

Script logo