Opiekunowie

  • 1871 Paweł Charkiewicz -Eliaszuki,
  • 1871 - 1887 Antoni Gryciuk- Michnówka,
  • 1888 Maksym Charkiewicz - Słobódka,
  • 1904 Konstanty Pawłowski,
  • 1924 Teodor Kozłowski,
  • 1931 Justyn Nieścieruk,
  • 1972 Mikołaj Baczyński,
  • 1973 Teodor Ochrymiuk- Ochrymy,
  • 1984 Anatol Mironowicz-Lewkowe Stare,
  • 1989 Anna Nieścieruk- Ochrymy.
Script logo