Podziękowania

STRONA POWSTAŁA DZIĘKI KRONICE PARAFIALNEJ I UDOSTĘPNIONE MATERIAŁY PRZEZ OSOBY:

  • ks.prot. LEONIDASA JANKOWSKIEGO (historia parafii)
  • ANNY SADOWSKIEJ (stare zdjęcia)
  • ALINY BARTOSZUK (zdjęcia)
  • TOMASZA CHARKIEWICZA (zdjęcia Lewkowa)
  • BORYSA MAKSYMIUKA (zdjęcia)
  • JAROSŁAWA CHARKIEWICZA (zdjęcia i teksty)
  • Natalii Zofii Lemiesz (pomoc w redagowaniu tekstu)
  • Łukasz Troc (pierwsza wersja strony)
Script logo